Knip- en snijvoeg

Knip- en snijvoegen zijn ambachtelijk aangebrachte voegen. Het aanbrengen en afwerken van deze voegen vraagt veel tijd en kennis. Door de speciale samenstelling van de voegmortel heeft de voeg een levensduur tot wel 100 jaar!

De snijvoeg word aangebracht met behulp van een voegspijker, de voeger zet de voeg gelijk aan de voorkant van dsnijvoeg-monument-voegen-voegsoortene steen op. Als de voeg enigszins uitgehard is snijd hij met een mesje langs een rei of lat de voeg af. Hij snijd de voeg op zijn hoogst een aantal millimeter achter het geveloppervlak af. Hierdoor ontstaat als het ware een driehoekig vorm met een afgeplatte voorkant. De snijvoeg zorgt voor een ingetogen uitstraling.

De knipvoeg word op bijna dezelfde manier aangebracht als de snijvoeg met als verschil dat de voeger de mortel mknipvoeg-monument-voegen-voegsoortenet een voegspijker aanbrengt tot een aantal millimeter voor het steenoppervlak aan. De voeger zal met behulp van een mesje de voeg knippen langs een rei of lat. Het begin van de voeg ligt gelijk aan het steenoppervlak en zal dus ook iets voor het steenoppervlak uitsteken. De knipvoeg zorgt voor een statige uitstraling

Van Egmond Metselwerken is opgeleid en gecertificeerd in het zetten van knip- en/of snijvoegen.