Voegwerk

Een goede voeg is uitermate belangrijk. De metselspecie is van een dusdanige samenstelling dat het niet goed tegen weersinvloeden bestand is. Daarom is er voegspecie, waarvan de samenstelling zo is afgesteld dat het goed beschermd tegen weersinvloeden, het beschermt de metselspecie waardoor uw muur langer goed blijft.

Voegspecie is er ook voor de uitstraling. Sommige voegspecies laten de steen mooi naar voren komen, terwijl een andere specie er juist voor kan zorgen dat de voeg sneller in het oog springt. Daarnaast is het mogelijk om de voeg in verschillende kleuren uit te voeren.

Van Egmond Metselwerken beschikt over de juiste vakkennis om uw voeg tegen alle weersinvloeden te beschermen en uw metselwerk af te maken.